O nás 
Verejné obstarávanie 
Kontakt 
`


Verejné obstarávanie

Dňa 25.9.2013

Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 9:30 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Otváranie ponúk časť: „Ostatné“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Dňa 26.9.2013

Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 9:30 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Otváranie ponúk časť: „Ostatné“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Dňa 27.9.2013

Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 9:30 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Otváranie ponúk časť: „Ostatné“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298 na základe vyhodnotenia ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ určila nasledovné poradie ponúk:

1. Florian Subják FLORES, stavebno-obchodná spoločnosť, ZÁKAMENNÉ 82
2. Stavebný podnik s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
3. Ing. František Jendroľ STAVPOĆ, 029 41 KLIN 175

Dňa 3.10.2013

Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 9:30 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Otváranie ponúk časť: „Ostatné“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298 na základe vyhodnotenia ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ určila nasledovné poradie ponúk:

1. Florian Subják FLORES, stavebno-obchodná spoločnosť, ZÁKAMENNÉ 82 2. Stavebný podnik s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo 3. Ing. František Jendroľ STAVPOĆ, 029 41 KLIN 175

Otváranie ponúk časť „Kritéria“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 4.10.2013 o 10:00 hod v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Dňa 4.10.2013

Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 9:30 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Otváranie ponúk časť: „so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298 na základe vyhodnotenia ponúk v procese verejného Ostatné“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ určila nasledovné poradie ponúk:

1. Florian Subják FLORES, stavebno-obchodná spoločnosť, ZÁKAMENNÉ 82 2. Stavebný podnik s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo 3. Ing. František Jendroľ STAVPOĆ, 029 41 KLIN 175

Otváranie ponúk časť „Kritéria“ v procese verejného obstarávania s názvom: Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 4.10.2013 o 10.00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Dňa 5.10.2013

Otvárania ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 9:30 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Otváranie ponúk časť: „Ostatné“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 26.9.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298 na základe vyhodnotenia ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy na jestvujúcej maštali č. 3“ určila nasledovné poradie ponúk:

1. Florian Subják FLORES, stavebno-obchodná spoločnosť, ZÁKAMENNÉ 82 2. Stavebný podnik s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo 3. Ing. František Jendroľ STAVPOĆ, 029 41 KLIN 175

Otváranie ponúk časť „Kritéria“ v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ sa uskutoční dňa 4.10.2013 o 10:00 hod. v Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298.

Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204, Zákamenné 298 na základe vyhodnotenia ponúk v procese verejného obstarávania s názvom: „Technologické zariadenie na modernizáciu živočíšnej výroby“ určila nasledovné poradie ponúk:

1. . FONTANA, a.s. Mokraď 498, 026 01 Dolný KubínRoľnícke družstvo v Zákamennom Copyright © 2013 All Rights Reserve.